Ansatte

Kontoret

Hilde Habbestad

Stilling: Daglig leder
472 57 878
post@endresto.no

Hilde er barnehagelærer med videreutdanning i nasjonal styrerutdanning, 40 sp. Hun har tatt videreutdanning i veiledning av nyutdannede barnehagelærere og veilederutdannelse innen Være Sammen.

Samarbeidsutvalget

Kamila Marika Stepien Zmuda

Stilling: Annet
462 26 335

Svanhild Benedek

Stilling: Medarbeider
924 41 457
svanhild@endresto.no

Svanhild har vært ansatt siden august 2008. For tiden jobber hun med barn fra 2,5 år-6år. Hun er energisk og trives med å delta i alle uteaktiviteter som er. Hun har et godt ord å si om alle.

Småkrabbene

Cato Nilsen

Stilling: Pedagogisk leder
454 76 321
cato@endresto.no

Cato har jobbet siden juli 2018 i friluftsbarnehagen. Han er utdannet barnehagelærer med småbarnspedagogikk som fordypning. Hans arbeidserfaring startet i Sandnes kommune. Cato er sporty og liker uteaktiviteter og friluftsliv. Høsten 2019 fullførte han videreutdanning innen veiledning av nyutdannede barnehagelærere. Cato sitt engasjement for å ha mye tid ute, også for de minste er en ressurs som kommer barna til gode. De skal tidlig bli vant med varierte aktiviteter ute, er Cato sin ambisjon. Og det, klarer han og hans team fint!

Mette Bruland

Stilling: Pedagogisk medarbeider
926 62 868
mette@endresto.no

Mette har vært i friluftsbarnehagen siden 2002. Hun har veilederutdannelse i Være Sammen. Hun jobber for tiden med de minste barna. Mette er så god på å sette av tid for å leke sammen med de minste, gjenta og gjenta samme leken og bruke språket til å benevne hva de leker med og hva de gjør i leken. Verdifullt - ja!

Najmy Finnestad

Stilling: Medarbeider
919 19 180
najmy@endresto.no

Najmy ble ansatt september 2018. Najmy er sprudlende, varm og kjærlig med ungene. Hun liker seg godt ute på tur og i allsidige aktiviteter.

Strandkrabbene

Isabella Bruland

Stilling: Pedagogisk medarbeider
926 64 583
isabella@endresto.no

Isabella kom i august 2016 og etter hvert bestemte hun seg for barnehagelærerutdanningen, der hun for tiden studerer og jobber deltid. Isabella liker seg veldig godt ute med varierte aktiviteter og drar alltid av gårde på turer med godt mot og optimisme. Hun er så god på å se alle rundt seg og sikrer at det står bra til med andre. For en egenskap!

Wojtek Wajda

Stilling: Pedagogisk medarbeider
926 64 583
wojtek@endresto.no

Wojtek er utdannet lærer i idrett, utdannet i Krakow, Polen i 2007. Han ble ansatt i Endrestø friluftsbarnehage i juli 2017. En naturens mann, som kunne bodd ute store deler av året. Wojtek er sporty og aktiv, med masse ideer.

Trollkrabbene

Anita Shew

Stilling: Pedagogisk leder

Anita er barne - og ungdomsfagarbeider og har jobbet i Endrestø friluftsbarnehage siden august 2017. For tiden jobber Anita med barna fra 2,5 år til 6 år. Anita elsker å klargjøre dagen for tur og er god til å skape gode uteaktiviteter og turer for alle. Hun trives godt ute og drar sin glede og entusiasme med seg i arbeidet sitt.

Siv Skjæveland

Stilling: Pedagogisk medarbeider
926 56 173
Siv@endresto.no

Siv har vært i friluftsbarnehagen siden september 2006. Hun jobber med barn fra 2,5 år-6 år. Siv har alltid humøret med seg som gjør det godt for alle å være rundt henne. Hun ser verdien av smågruppearbeidet, en struktur som hun foretrekker fordi kvaliteten for barna blir så god. For barna er Siv inderlig god å være sammen med.

Marie Espelund Bø

Stilling: Pedagogisk medarbeider
996 90 954
marie@endresto.no

Marie har jobbet i friluftsbarnehagen siden høsten 2017. Marie er møbelsnekker, noe som kommer godt med, og har i tillegg 4 års erfaring med å jobbe i barnehage fra tidligere. Naturen og mulighetene den gir barna i deres hverdag, ser Marie verdien av. Hun klargjør for kjekke og innholdsrike turer med godt til å ha på bålet og noe på lur i sekken. Hun går for det meste ute i t-Shorter, enten det er minus grader eller pluss grader på gradestokken. Den dama fryser ikke!

Svanhild Benedek

Stilling: Medarbeider
924 41 457
svanhild@endresto.no

Svanhild har vært ansatt siden august 2008. For tiden jobber hun med barn fra 2,5 år-6år. Hun er energisk og trives med å delta i alle uteaktiviteter som er. Hun har et godt ord å si om alle.

Maren Finnestad

Stilling: Pedagogisk leder
926 64 583
maren@endresto.no

Maren er utdannet barnehagelærer og ble ansatt i 2014. Hun jobber til vanlig som pedagogisk leder for barn fra 2,5 år - 6 år. Hun har veilederutdannelse i Være Sammen. Året 2021 er hun i mamma rollen, og vil komme igjen inn i arbeidet etter endt permisjon.

Kristin Helen Vistnes

Stilling: Barnehagelærer
926 56 173
kristinhelen@endresto.no

Er utdannet barnehagelærer, og jobber til vanlig som dette med barn i alderen 2,5 - 6 år. Hun har veilederutdannelse i Være Sammen. For en periode på 1 år skal hun over i annet omsorgsarbeid, i kombinasjon med å stille opp for oss til å dekke opp dager dersom det trengs.