Nyhetsarkiv

 • Planleggingsdager for 2022 - 2023

  Planleggingsdager er godkjent av samarbeidsutvalget for barnehageåret 2022 - 2023 og er som følger;
  15. august 2022
  16. august 2023
  2. januar 2023
  28. april 2023
  19. mai 2023

 • Endrestø friliftsbarnehage SA

  Barnehagen - en viktig arena for å skape friluftsvaner sammen med barn.
  Friluftslivet forbinder vi med
  GLEDE
  DET GODE LIVET
  Friluftsaktiviteter er med og fremmer god helse, både fysisk og mentalt.