Nyhetsarkiv

 • Endrestø friliftsbarnehage SA

  Barnehagen - en viktig arena for å skape friluftsvaner sammen med barn.
  Friluftslivet forbinder vi med
  GLEDE
  DET GODE LIVET
  Friluftsaktiviteter er med og fremmer god helse, både fysisk og mentalt.

 • Søk på ledige plasser fra august 2021

  Vi har ledige plasser fra august 2021, for barn født 2019 og 2020.
  Du kan søke om plass hos oss om du er spesielt interessert i et tilbud for barnet ditt innen mye aktiv lek og utvikling i vårt mangfoldige nærmiljø.
  Hos oss kan du søke om barnehageplass, enten du bor i Randaberg kommune eller en nærliggende kommune, og du vil kunne benytte plassen frem til barnets skolestart.

  Fra uke 13 er vi i fortløpende opptak.
  Ta gjerne kontakt for en god samtale i forbindelse med vurdering av vårt tilbud.

 • Planleggingsdager for 2020 - 2021

  Planleggingsdager er godkjent av samarbeidsutvalget for barnehageåret 2020 - 2021 og er som følger;