/>

Planleggingsdager for 2022 - 2023

Planleggingsdager er godkjent av samarbeidsutvalget for barnehageåret 2022 - 2023 og er som følger; 15. august 2022 16. august 2023 2. januar 2023 28. april 2023 19. mai 2023