Planleggingsdager for 2020 - 2021

Planleggingsdager er godkjent av samarbeidsutvalget for barnehageåret 2020 - 2021 og er som følger;

Mandag 17. august 2020

Tirsdag 18. august 2020

Fredag 13. november 2020

Mandag 4. januar 2021

Fredag 14. mai 2021