/>

Endrestø friliftsbarnehage SA

Barnehagen - en viktig arena for å skape friluftsvaner sammen med barn. Friluftslivet forbinder vi med GLEDE DET GODE LIVET Friluftsaktiviteter er med og fremmer god helse, både fysisk og mentalt.

Friluftsbarnehagen er

turglede, bevegelsesglede, naturglede og fellesskapsglede, sammen med mennesker som betyr noe for oss. 

Et aktivt friluftsliv vet vi er viktig for vår helse, fysisk og mentalt.

Vi ser på friluftslivet som en sosialiseringsarena, for å være i harmoni med seg selv, for aktiv og livslang glede gjennom positive føleser og opplevelser, lek, undring og nysjerrigeht. 

 

Friluftslivet er

Gleder

Variasjon i aktiviteter

Oppholde seg i naturen som et skattekammer

Fysisk aktive sammen

Natur opplevelser

Holdninger og verdier

Miljøvern