Våre ulike organ - andels barnehage

Vi har tre ulike organ. Disse er styret, foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Styret og samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte. Foreldrerådet består av andelseiere og representerer årsmøtet i barnehagen.

Styrets oppgaver er:
Økonomisk ansvarlig og barnehagens øverste administrative myndighet.

Vedtak av budsjett, vedtekter og ansettelser.

Kontrollorgan for barnehagen – HMS, har ansvar for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lovverk og regelverk.

Fungerer som øverste organ mellom årsmøtene.

Eierstyret skal sørge for at saker av viktighet skal forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Styreleder - Anita Olsen - 99209926 - matissa00@gmail.com
Økonomiansvarlig - Stian Telle Hopland – 92458152 – stianhopland@hotmail.com
Nestleder – Elias Conde Pais – 40348507 - eliascondep@hotmail.com
Styremedlem – Runar Sande – 97655432 - runarsande@gmail.com

 

Foreldrerådets oppgaver er;

Å delta på årsmøter, medvirkning inn mot ulike vedtak som skal fattes innenfor barnehagens drift. 

 

Samarbeidsutvalgets oppgaver; 

Fastsetter årsplan og har ansvar for 17.mai toget og sosiale arrangement.

Organiserer dugnad. De skal være et kontakt skapende, rådgivende og samordnende organ mellom de ulike parter som har ansvar for drift og innhold i barnehagen.

Leder i SU – Grete Smedsvig – 95 79 17 00
epost:gretegj@gmail.com

Foreldrerepresentant – Kamila Zmuda - 46226335
Epost:kamilka212@hotmail.com

Styrets representant – Anita Olsen

Personalrepresentanter i samarbeidsutvalget:
Svanhild Benedek – mobil 92441457 – svanibenedek@gmail.com
Isabella Bruland – mobil 97970855 - Epost: isabella.bruland@gmail.com