/>

Andels barnehage

Vi har tre ulike organ; styret, foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Styret og samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte. Foreldrerådet består av andelseiere og representerer i årsmøtet i barnehagen.

Styrets oppgaver er:
Økonomisk ansvarlig og barnehagens øverste administrative myndighet.
Vedtak av budsjett, vedtekter og ansettelser.
Kontrollorgan for barnehagen på områdene; HMS og ansvar for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lovverk.
Fungerer som øverste organ mellom årsmøtene.
Eierstyret skal sørge for at saker av viktighet skal forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
 
Styreleder - Eirik Johnsen - 926 94 767 - ejohn82@hotmail.cm
Nestleder – Trine Ellingsen - 476 40 881 - trine.b.ellingsen@gamil.com
Styremedlem – Karoline Henningsen -  93677293 - Karoline.henningsen@gmail.com
Styremedlem - Ann - Kathrin Gelhaus - 96725768 - annkathrin.gelhaus@gmail.com
Styremedlem Trond Pedersen - 95787657 - tropeders@gmail.com
 
Personal representanter i styret:
Ida Lønning og Anita Shew
 
 
Foreldrerådets oppgaver er;
Å delta på årsmøter, medvirkning inn mot ulike vedtak som skal fattes innenfor barnehagens drift. 
 
Samarbeidsutvalgets oppgaver; 
Fastsetter årsplan og har ansvar for 17.mai toget og sosiale arrangement.
Organiserer dugnad. De skal være et kontakt skapende, rådgivende og samordnende organ mellom de ulike parter som har ansvar for drift og innhold i barnehagen.
 
Foreldre representanter for perioden oktober 2022 - april 2024:
Leder SU / FAU - Anita Årrestad. Mobil 922 22 736
Foreldrerepresentant - Kristine Femsteinevik. Mobil 92 44 83 49
Styrets representanter – Karoline Henningsen og Ann Kathrin Gelhaus
 
Personalrepresentanter i samarbeidsutvalget for perioden april 2022 - april 2024:
Isabella Bruland - epost: isabella@endresto.no
Marie E. Bø - epost: marie@endresto.no