Endrestø friliftsbarnehage SA

Endrestø friluftsbarnehage SA er en privat barnehage. Barnehagen har en unik beliggenhet med store skoger og strender som nabo. Vi har Hålands vannet like i nærheten og området ved Aleksander Kielland monumentet, som våre arenaer. Vi har stort fokus på uteaktiviteter med muligheter for allsidige aktiviteter og læring motorisk, sosialt og emosjonelt. Avdelingene jobber på smågruppe basis alle dager, med en felles tur på avdelingene som en fin avslutting på uken.

Vi er nysjerrige, sprer glede og skaper læring gjennom å være aktive og utforskende, ute under varierte og trygge forhold. 

 

Visjonen vår er "En god start" og betyr at barnehagen skal være et godt sted. Barna vil oppleve at de er verdifulle og får vokse seg sterke gjennom lek, læring, undring og danning.