/>

Endrestø frilufts barnehage SA

Endrestø frilufts barnehage SA er en privat barnehage, drevet som et andelslag på ideelt grunnlag. Naturen og friluftslivet gir barna muligheter for allsidig og gjentakende bevegelse og aktivitet. Søk barnehageplass enten hele året, eller hvert år i hovedopptaket innen 15.02., for plass fra august. Les mer om hvordan du kan søke plass i frilufts barnehagen under; "Om oss - søk barnehageplass". Daglig leder kan kontaktes på mobil 47257878. Trykk for å lese mer...

 

Nysjerrighet og glede skaper undring og læring gjennom gode relasjoner i aktive, lekende og utforskende miljøer.

Vi oppholder oss mye ute under varierte værforhold og ved alle årstider. 

 

Barnehagen skal være et godt sted.

Barn skal oppleve at de er verdifulle og får vokse seg solide.