/>

Tilvenning i barnehagen

Vi skal tilby en tilrettelagt tilvenning, slik at vi kan gi en trygg og god start eller overgang for hvert enkelt barn ut fra hvem de er.

Overgangen fra hjem til barnehage innebærer at barnet skal inn på en ny og ukjent arena. Det er vårt ansvar, sammen med foreldre, å gjøre denne overgangen best mulig for barnet.
 
 
Fokus i overgangen er en trygg og god tilvenning. Vi tilpasser oss til dere og barnet, skaper tid og rom for at vi blir kjent med hverandre.
Sammen med dere skaper vi en god relasjonen som sikrer trygghet for barnet.
 
Tilvenningstiden er forankret i trygge tilknyttingsrelasjoner til nye omsorgspersoner for barnet, som de ansatte representerer. Vi har mye erfaring med hvordan ivareta barnet og dere i denne fasen.
 
Tilvenningen skjer på barnets premisser, derfor tilrettelegger vi for barnet som individ den første tiden.
Vi beregner tilvenningstiden til 5-10 dager på Skjæret, og ber dere være forberedt på at det kan ta noe lengre tid før barnet deres er trygt etablert i sitt nye miljø.
Vi beregner noe mindre tid på Varden gruppene og Tinden, fra 3-5 dager som det minste.
 
Ved tilbud om plass i barnehagen, vil dere motta våre rutiner for tilvenning. Vi sender disse ut etter aksept av plass, slik at dere får tid nok til å planlegge den gode overgangen fra hjem til barnehage.
 
Har dere spørsmål vedrørende tilvenningen, i forbindelse med søknad om plass, ta kontakt med gruppene eller med daglig leder.
 
Kontakt informasjon;
Skjæret - mobil 926 62 868 
Varden gul gruppe  - mobil 926 56 173
Varden grønn gruppe - mobil 926 64 583
Tinden - mobil 47 45 48 59
Kontor - mobil 47 25 78 78
  
Andre overganger i barnehagelivet er når barn bytter avdeling og når de begynner på skolen. Der også fokuserer vi på støttende og trygge ansatte. Vi forbereder barna tidlig, øver oss sammen frem mot at overgangen skjer permanent.