Være Sammen

Skal vi være venner, skal vi leke sammen du og jeg. Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner, vi kan leke sammen du og jeg. Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei. Å være venner og holde hender, er sånn at du kjenner, det gjør godt! ( Bjarte Leithaug)

Tilhørighet, vennskap og fellesskap er noe av det viktigste et barn har. 

Arbeidet med å implemnetere mer kunnskap rundt betydningen av å være en varm og grensesettende voksne i barnehagen, startet i august 2016.

Være sammen arbeidet krever at alle ansatte tilegner seg ny kompetanse, er endringsvillige og motiverte for å jobbe mot et felles mål om å være en varm og grensesettende voksen. For oss handler dette om å lære barn de normer og regler vi har i barnehagen, som skal representere det som samfunnet ellers forventer. Først gjennom oss, deretter som en del av barnet selv. Vi fokuserer på å gi barnet hjelp til en bedre forståelse av seg selv i samspill med andre. 

Være sammen er et felles løft og et tiltak som er forebyggende mot mobbing, i form av å utvilkle og sikre ansatte med tilstrekkelig nok kunnskap og erfaring til å fremme kvaliteten i det daglig e arbeidet gjennom relasjoner med barn, nok til at barn styrkes til å kunne stå opp for seg selv og andre.