/>

Være Sammen

Skal vi være venner, skal vi leke sammen du og jeg. Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner, vi kan leke sammen du og jeg. Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei. Å være venner og holde hender, er sånn at du kjenner, det gjør godt! (Bjarte Leithaug)

Tilhørighet, vennskap og fellesskap er noe av det viktigste et barn har. 
 

Barnehagen er en lærende organisasjon. Grunnmuren for pedagogisk ledelse og pedagogisk arbeid er barndoms syn, verdier og holdninger og god arbeidsmetodikk som alle tror på og følger.

 

Være Sammen- teorien og nyere forskning danner vår grunnmur innenfor det teoretiske området og danner vårt kunnskapsgrunnlag inn i barnehagen som en lærende organisasjon, ut i vår praksis individuelt og kollektivt.  

 

Ressursen i en lærende organisasjon er de som velger å jobbe med barna. 

Rammeplanen (2017) slår fast at alle som jobber i lærende organisasjoner skal stilles krav til at det finnes en vilje til endring av egen praksis. Dette er vi pålagt i henhold til rammeplanen.