/>

Ferie for barn

Det er viktig å samarbeide godt rundt ferie innmelding og ferie oppsett. Jo bedre dette samarbeidet foregår, jo bedre tilrettelegging for barna kan vi oppnå gjennom hele barnehageåret. Vårt mål er å sikre best mulig plan for avvikling av ferie for ansatte, til barnas beste gjennom året.

Fellesferie er i 2022 lagt til ukene 28 - 30. Disse ukene har vi åpningstider fra kl. 8.00 - 16.00, alle dager.
 
Barnehagens vedtekter har nedfelt at barn tar ferie 4 uker i løpet av barnehageåret som er fra 15.08 - 14.08 året etter. Tre uker skal fremmes til å være sammenhengende, også for barn. Ansattes ferie settes innen 01.04. Oversikt legges ut på MyKid til foresatte om ansattes ferie uker, slik at foresatte med barn som er sårbare ovenfor hvilke omsorgspersoner de trenger å forholde seg til, kan planlegge sin ferie ut fra denne oversikten.
 
 
Deres ferieuker og enkeltdager meldes inn på My Kid. Varsel om frister sendes foresatte gjennom MyKid, med påminnelse via sms.
 
Barnehagens vedtekter har nedfelt at vi holder stengt på julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. 
 
Dersom dere av særlige grunner har behov for tilrettelegging i feriepeiroden utover vedtektene, kan dette søkes om til daglig leder på
epost: post@endresto.no