Forsikring for barn

Vi har barneforsikring for alle våre barn som har plass i Endrestø barnehage.

Forsikringen dekkes av barnehagen og er en ulykkesforsikring på heltid.

Barneforsikringen gjelder i hele verden, med ulik dekningsgrad og erstatningsgrad ift skade type.