Hagen vår

Barna skal lære å ta vare på naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur og økonomi og sosiale forhold. Læring om bærekraftig utvikling er en forutsetning for å ta vare på livet i naturen. Vi skal fremme kunnskap, verdier og holdninger og en god skikk for å ta vare på våre omgivelser gjennom tilhørighet i naturen.

Hagen vår består av plante kasser hvor det dyrkes frem grønnskaer som barna har vært med og valgt, fordi de liker å spise de.

Noen ganger dyrker vi frem grønnsaker som vi ikke har smakt før, det er også spennende! 

Vi sår blomsterfrø og etterhvert som de vokser seg sterkere, planter vi dem sammen i hagen vår.

Noen blomster kan vi spise, tenk det!

Barna lærer om blomstene og årstiden hvor de vokser best. 

Vi har elpe og plomme trær som vi passer påog følger med gjennom året. Etterhvert som de bærer frukt, høster vi og lager syltetøy og mat av disse.