/>

Eldhuset

Eldhuset er et kulturminne i Randaberg.

En gang lå huset inntil gården som det var en del av, som er revet for mange år siden.
 
Trolig er dette eneste bygningen som viser en fortid med gårder og dyr på markene rundt. Før elektrisiteten kom var eldhuset stedet hvor de bakte, brygget og vakset klær.
 
Randaberg kommune eier eldhuset og har bevilget midler til rehabiliterings arbeidet. I samarbeid med Randabeerg kommune har Endrestø Friluftsbarnehage tatt initiativ til å sette eldhuset i stand og vedlikeholde, for å kunne ta i bruk eldhuset til daglige aktiviteter sammen med barna. 
 
Eldhuset benyttes i vårt pedagogiske arbeid. Vi benytter eldhuset til en ekte og verdifull arena for aktiviteter og historie.