/>

Viste stranden og Vistehola

Viste hola er en av våre eldste steinalderboplasser. Det fortelles at hola ble til under siste istid. Den er stor, 9 m dyp, 5 m bred og 3 m høy. I steinalderen gikk sjøen helt opp til hola. De første menneskene som bodde der var rundt 6 000 år f.Kr. Ved Viste hola er det funnet bein og flint redskaper, knokler og beinrester som viser hva menneskene den gang livnærte seg av. Skjelettet av en omtrent 15 år gammel gutt, kalt for Viste guten, ble oppdaget så sent som på 1900 tallet. Viste guten er en av de best bevarte skjelettene som er funnet fra steinalderen.

Steinalderen og livet vi tenker oss at de levde i Viste hola, er eget tema for skolegruppen.

Viste hola er en kjær og kjent turdestinasjon for barna i frilufts barnehagen. 

Området er lett å komme til, og byr på en god fot tur. 

Området innbyr til allsidig lek og aktiviteter av alle slag.

Barna blir kjent med et viktig kultur og historie minne.