Viste stranden og Vistehola

Vistehola er en av våre eldste steinalderboplasser. Det fortelles at hola ble til under siste istid. Den er stor, 9 m dyp, 5 m bred og 3 m høy. I steinalderen gikk sjøen helt opp til hola. De første menneskene som bodde der var rundt 6 000 år f.Kr. Ved Vistehola er det funnet bein og flintredskaper, knokler og beinrester som viser hva menneskene den gang livnærte seg av. Skjelettet av en omtrent 15 år gammel gutt, kalt for Vistegutten, ble oppdaget så sent som på 1900 tallet. Vistegutten er en av de best bevarte skjelettene som er funnet fra steinalderen.

Steinalderen og livet vi tenker oss at de levde i Vistehola, er eget tema for skolegruppen.

Vistehola er en kjær og kjent turdestinasjon for barna i friluftsbarnehagen. 

Området er lett å komme til, og byr på en god fortur både til og fra. 

Samtidig innbyr området til allsidig lek og aktiviteter av alle slag.

Barna blir kjent med et viktig kulturog historie minne.