/>

Hva er en friluftsbarnehage ?

Vi er en barnehage som bruker naturen aktivt hele året! Vi bruker naturen og nærmiljøet som arena for utvikling og allsidig læring og der mangfoldet i aktivitetene er med å bidra til å stimulere opplevelse av glede i naturen og kjennskap til friluftslivets mange herligheter. Barna tilvennes ut fra en progresjon fra de kommer til oss krypende til de løper ut av barnehagen, klare for skolestart!

Naturen gir oss en opplevelse av frihet og naturlig utfoldelse. Gleden vi og barna får oppleve i naturen bærer frem i oss følelsen om å være aktive i naturen og samtidig ta vare på naturen.
 
Rammeplan for barnehager vektlegger betydningen av at barna gis gode erfaringer med friluftslivet til alle årstider og en glede av å oppholde seg i naturen, der nysgjerrighet og utforskning, bevegelse og aktivitet er sentral.
 
Naturen gir oss en plass til å bevege oss og mestre uansett alder. Et barn som er trygg på egen kropp, bevegelse og mestring er i en bedre posisjon til en positiv oppfatting av seg selv og med sunt selvbilde.
 
Barna får ut fra sine egne forutsetninger, motorisk mestring og ferdigheter etter hvert som de lærer under trygge rammer. De oppdager hvordan de tar seg fremover, oppover og nedover i ulendt terreng. Fra repeterende bevegelser i de samme arenaer til automatiserte bevegelser i ulengt og variert terreng.
 
Våre verdier og holdninger som ansatte er at vi ovenfor barna deler interesse og nysgjerrighet for mangfoldet naturen og friluftslivet gir oss.Vi er aktive og deltakende i nære relasjoner mellom enkelt barnet og mellom barna.
 
Rommet som naturen gir oss til alle årstider, skaper også et helt annet og ofte bedre rom for de fleste barn i møtet med hverandre. Det skaper en allsidighet som ikke vi finner igjen i lukkede rom.
  
Vi benytter naturen aktivt hele året og tilbyr barna naturen som læringsarena for den mangfoldige læringen. Vi benytter både vårt nærmiljø, men også destinasjoner vi besøker gjennom å sykle til flotte naturarenaer i vår nydelige kommune og distriktet utenfor. 
 
Naturen og frilufts livets mange metoder for å oppholde oss ute, gir oss anledning til å formidle kunnskap og gi opplevelser som kan være av betydning i barndommen og senere i livet.
 
Dette er verdiene vi tror på! Dette mener vi at har noe å bety for små barns utvikling slik vi lever i dag, slik samfunnet vårt utvikler seg. Vi tror på naturen og friluftslivet som en arena barna senere i livene sine kan komme tilbake til og finne ro, glede, balanse og styrke gjennom.