/>

TINDEN

TINDEN - det ligger i ordet; gruppen for barna med siste året i barnehagen. De som er klare for utfordringer som nærmiljø nært og fjernt kan tilby av variert aktivitet. For barna som gjennom flere år er blitt robuste barn som elsker naturen og friluftslivet.

De er ikke skolestartere, det blir de først når de starter på skolen.
De er barna som er trygge i gruppen sin, gjennom aktive ansatte som sikrer tilhørighet for hver og et barn, i leken og det sosiale samspillet. De er barn som har trent på å forstå egne følelser og kan si hva de kjenner inni seg.
Språket er sentralt i gruppen. Gode rollemodeller gjennom de ansatte og samtaler med barns medvirkning i fokus. 
Vi vil at de skal bli barn som starter på skolen med viktige og helt nødvendige verdier med seg i ryggsekken om hvordan de ivaretar seg selv og hverandre; inkluderer og står opp for seg selv og andre.