/>

VARDEN GRØNN GRUPPE

VARDEN GRØNN GRUPPE er for barna mellom tre og fire år. For oss er varden et symbol på å bygge stein på stein i barnas utvikling og deres sosiale fellesskap gjennom årene barna er på avdelingen. For oss er Varden tegnet på en solid struktur som viser oss en vei og retning. Varden symboliserer noe vi bærer med oss av verdier, der barna gjennom de viktige årene i barnehagen til slutt står trygt i seg selv.

På Varden grønn gruppe har vi lagt til rette for aktiviteter som bygger på barnas alder og utviklings stadier, som til sammen vil gjøre de robuste for utfordringer som kommer senere i livet.
 
Vi tenker at en Varde  symboliserer barna på individ nivå og på gruppe nivå som i en og en stein, og der vi sammen bygger noe sterkt og solid som andre kan få nytte av. 
 
Leken er sentral, små lekegrupper tilrettelegges for, tiden i barnehagen. På turene utarter leken seg annerledes.
 
 
Rommet som naturen gir barna til alle årstider, oppmuntrer til allsidig lek mellom barna, der alle finner sin plass til å delta i fellesskapet og bli inkludert.