/>

SKJÆRET

SKJÆRET er avdelingen hvor de minste barna starter. Et skjær kan knapt være synlig på sjøen, men under vannlinjen står det stødig og godt. Skjæret er symbolet på hva barna trenger de første årene i barnehagen.

Trygg og god tilknytting danner grunnsteinen i et barn og gjennom trygghet opplever barnet omsorg og nærhet til sine foreldre og ansatte i frilufts barnehagen.
 
Søvn i denne alderen er særlig betydningsfull, fordi barnets hjernebaner er i en enorm utvikling. Barn i denne alderen skal sove lenge. Hjernen restituerer seg da og hjernebanene sikrer at minnet lagres. Minnet danner erfaringer som videre skaper den forståelsen av verden omkring, som barnet trenger.
 
Smågrupper hver dag danner rammene for lek, læring og utvikling og i disse rammene møtes hvert barn av ansatte som vet å møte dem gjennom å regulere deres ulike temperamenter, trygt og forutsigbart, gjennom nærhet, språk og kommunikasjon.