/>

Årsplan 2022 - 2023

Barnehagens årsplan forteller deg hvilket pedagogisk grunnsyn vår barnehage jobber ut fra. Vår faglige og pedagogiske plattform for arbeidet bunner i vårt syn på hvordan naturen og frilufts livet danner rammen rundt nysgjerrighet, lek, læring og danning, som mål for barnas beste.

 
Barnehagen som pedagogisk virksomhet planlegger, vurderer, evaluerer og justerer kontinuerlig gjennom personalets medvirkning, barns medvirkning og foreldres medvirkning. 
 
Barnehagens tilbud skal være tilrettelagt og i henhold til nyere forskning om barna utvikling, rammeplan for barnehager, årsplan og virksomhetsplan. 
 
Målene oppnås gjennom synet om at barnehagen er en lærende organisasjon for ansatte, barn og foreldre, som samarbeider for å skape en god barndom for hvert eneste barn. 
Endrestø Friluftsbarnehage årsplan 22-23