/>

Søke barnehageplass

Kontakt daglig leder på mobil 47 25 78 78 for å høre om vi kan bidra med plass for dere. Du kan søke om barnehageplass via Randaberg kommune sin nettside - søk barnehageplass. Hovedopptakets frist er 15.februar årlig, med plass for barn fra 15.08. Dere kan søke plass fortløpende utenom hoved fristen. Vi tar inn barn på våre grupper ut fra hvilken kapasitet vi har til enhver tid. Vi tar også inn familier bosatt i Stavanger kommune. Er dere interessert i tilbud for deres barn i en frilufts barnehage, formidler vi gladelig hva dette innebærer til dere! Ta kontakt.

 

Ta kontakt med oss for et møte i forkant, om vårt tilbud er av interesse for dere! 
Følg lenken for å søke om barnehageplass:
Søke barnehageplass
 
Betaling av barnehageplass;
Vi følger makspris til en hver tid, som reguleres nasjonalt.
 
Det betales for 11 måneder i året, der august er betalingsfri.
 
Kostpenger fra 01.05.2022 er kr. 320 pr. barn. Alle måltider under barnets oppholdstid dekkes. 
 
Ved aksept av plass, betales inn en andel på kr. 4000 pr. barn som tilbakeføres når barnet slutter. 
 
Som andels eier mottar du faktura på andel og på barnehageplass via epost hver 5. i måneden, med forfall den 15. hver måned.
 
Som andels eier av en privat enhet som driftes på ideelt grunnlag, er det aktiv medvirkning blandt andelseierne - foreldrene for å sikre godt samarbeid og en trygg og fremtidig drift for en verdifull liten frittstående enhet i markedet. Her er det rom for å påvirke ditt barns hverdag og aktiviteter.