Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søknad om redusert foreldrebetaling skal fylles ut og leveres på kommunehuset ved service torget. Når din søknad om redusert foreldrebetaling er behandlet, vil vi kunne levere faktura beløp ift vedtaket.

Det søkes som regel om redusert foreldrebetaling fra 01.09 - 31.07 året etter. 
Deretter må nytt skjema for redusert foreldrebetaling sendes på nytt.
Grensen for å få redusert foreldrebetaling iht 6% regelen er årsinntekt på 559 168 kroner
Gratis kjernetid er grensen 598 5650 kroner
Her er infoen om ordningen og søknadskjemaet som ligger på nettsiden:
https://randaberg.kommune.no/innhold/barnehage-skole-familie/barnehager-i-randaberg/#heading-h2-4

Først når du har søkt om redusert foreldrebetaling og vedtak er mottatt oss, kan vi sende faktura på redusert foreldrebetaling. Er det noe som du lurer på, kontakt gjerne meg eller servicetorget på Randaberg, tlf. 51 41 41 00. 
 
Hilsen Hilde H Habbestad
Daglig leder i Endrestø friluftsbarnehage