Søknad skjema - Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid