Bedre tidlig innsats

BEDRE TIDLIG INNSATS, handler om å oppdage og følge opp i tidlig alder. Forskning viser betydningen av å oppdage en bekymring tidligst mulig i et barns liv. Det kan være forhold i barnehage, hjem som er miljø basert og som skaper utfordringer og vansker for barnet. Hjemmet, helsestasjonen, barnehagen og skolen har derfor en sentral plass i å oppdage og følge opp. Her kan dere lese mer om hvordan det tenkes å samarbeide til det beste for barn og foreldre, gjennom verktøyet BTI.